Vi erbjuder sysselsättning i snickeri,friskvård och textil. Vi har under sommaren gemensamma aktiviteter exempelvis utflykter och trådgårdsarbete.

Kanske vill du ha något att göra på dagarna? Kanske vill du ta ett steg mot arbetslivet i din egen takt? Vi anpassar aktiviteterna till dina förmågor, intressen och behov. Inga förkunskaper krävs, du får lära dig nya tekniker. Du kan arbeta individuellt eller samarbeta med andra.

Handledarna är erfarna och utbildade inom sina områden.

 

Du behöver ett beslut från en biståndsbedömare för att delta i sysselsättningen. Du kan börja med att kontakta oss och boka tid för ett besök. Om du tycker att Rondellens verksamhet passar dig, så kan vi hjälpa dig att kontakta en biståndsbedömare eller socialsekreterare.

 

 

"det är som ett jobb fast under lugnare former"